V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl prodávajícímu:

Markéta Bartošová
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Vinohrady 714, Zlín, PSČ 760 01
IČ: 61411809
(dále jen „prodávající“)

Internetový obchod: www.greenandhealth.cz

1. Kupující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně, a bude informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

3. Prodávající zpracovává od okamžiku, kdy kupující požádá o registraci, o kupujícím tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, historie objednávek, fakturace, dodací listy, doklady související se smlouvou a další poskytnuté osobní údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to za účelem:

a) plnění práv a povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy uzavřené s kupujícím a pro ochranu práva a zájmů prodávajícího (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení),
b) pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím prodávajícího.

4. Od okamžiku, kdy kupující požádá o využití velkoobchodní slevy formou registrace, prodávající zpracovává o kupujícím tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození a další osobní údaje, které kupující při registraci k velkoobchodní slevě poskytl. A to za účelem:

a) poskytnutí třetím stranám, konkrétně společnosti ISTA CORPORATION, s.r.o.,Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ: 248 30 933, DIČ: CZ 248 30 933 a společnosti Diamond Plus s.r.o., Farní 53, 340 12 Měčín, IČ: 06642144. Osobní údaje kupujícího budou těmto třetím stranám poskytnuty jednorázově při registraci k velkoobchodní slevě. Tyto třetí strany zaručují zpracování osobních údajů subjektu v souladu s platnou právní úpravou Evropské unie. K nahlédnutí: Politika zpracování osobních údajů, Ochrana osobních údajů.

5. Registrací uděluje kupující souhlas se zasíláním informací o novinkách, produktech a službách provozovatele webového rozhraní. Nákup zboží na stránkách provozovatele při tom není podmíněn nutností registrace. Souhlas je udělen po dobu, po kterou má kupující zájem o zasílání těchto sdělení. Kupující může odběr informací o novinkách, produktech a službách provozovatele webového rozhraní kdykoliv odhlásit zasláním požadavku na e-mail info@greenandhealth.cz.

6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Pouze pokud o to kupující sám požádá formou registrace k velkoobchodní slevě.

8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou, platnost a účinnost nastává v den poskytnutí souhlasu prodávajícímu.